Místní knihovna Hostouň
Naposledy aktualizováno: 9.2.2012

Akce, které proběhly v roce 2011

 • Vyhodnocení 4. ročníku O nejkrásnější obálku knihy
 • Pasování prvňáčků na čtenáře
 • Pasování druháčků na čtenáře
 • Jarní dětský bazar
 • Čtení s Václavem Čtvrtkem
 • Velikonoční tvoření
 • Duben - měsíc Václava Čtvrtka - výtvarná a vědomostní soutěž
 • Podzimní dětský bazar
 • Putování se světýlky
 • Výstava V. Klimtové POTULNÁ POHÁDKOVÁ ZEMĚ
 • 5. ročník výtvarné soutěže "O nejkrásnější obálku knihy"
 • Výtvarná soutěž "Namaluj mi skřítka"

Akce, které proběhly v roce 2012

 

Akce, které se chystají v roce 2012

 • Celoročně probíhá akce Sbíráme víčka pro mateřskou školku
 • Dětský bazar
 • Pasování prvňáčků na čtenáře
 • Putování se světýlky
 • 6. ročník výtvarné soutěže O nejkrásnější obálku knihy
 • a další

_________________________________________________________ 

 DĚTSKÝ BAZAR

V sobotu 11. února proběhne v kulturním domě v Hostouni dětský bazar.
Prodej proběhne v době od 11.00 hod. do 17.00 hod.

Pokud máte co nabídnout na prodej, postupujte, prosím, takto:

Nejprve je nutné zavolat na telefon 737 677 936, pí Svatošová, bude Vám přiděleno písmeno, pod kterým se budou Vaše věci prodávat. Bez přiděleného písmene nemůžeme vzít Vaše věci do prodeje!!!

Každý kousek oblečení či jiné věci řádně očíslujte a opísmenkujte (od č. 1) a s Vámi určenou cenou zapište do svého seznamu.

V sobotu 11. 2. v době od 8.00 hod. do 10.00 hod. můžete nosit věci na prodej do KD.

Vaše věci budeme na bazaru prodávat a po skončení prodeje bude vše řádně vyúčtováno.

V neděli 12. 2. v době od 9.00 hod. do 10.00 hod. provedeme vyúčtování a vrácení neprodaných věcí.

Těšíme se na vás!!!!

________________________________________________________

VÝSTAVA "NAMALUJ MI SKŘÍTKA" byla zahájena ve středu 4. 1. 2012.

Během prosince 2011 děti ztvárnily jednoho ze skřítků Vítězslavy Klimtové, kteří u nás byli vystaveni v měsíci listopadu. Soutěže se zúčastnily děti z MŠ Hostouň, ZŠ Hostouň i děti, které pouze přišly na výstavu.

Skřítci jsou nejen malovaní, určitě se přijďte podívat.

Těšíme se na vás!!!

___________________________________________

 
Místní knihovna Hostouň vyhlašuje 5. ročník dětské výtvarné soutěže O NEJKRÁSNĚJŠÍ OBÁLKU KNIHY.

Každý si dle vlastního výběru zvolí oblíbenou knížku a navrhne vlastní obálku knihy. Obálka musí mít název knihy, autora, výtvarné zpracování...

Použijte fantazii - dovoleny jsou všechny materiály - tempery, látka, vlna, korálky...

 • Soutěž probíhá od 1. 10. 2011 do 14. 12. 2011.
 • Během ledna 2012 vybere knihovna společně s odbornou komisí vítěze.
 • Zúčastnit se mohou děti všech věkových kategorií.
 • Pro vítěze je připravena odměna.
 • Děti, které ještě neumějí psát, budou obálku pouze kreslit.
 • Velikost obálky - MŠ - čtvrtka A5, ZŠ - čtvrtka A4.
 • O výstavě  všech knižních obálek a vyhodnocení soutěže vás budeme informovat na našich stránkách.
 • Nezapomeňte zadní část obálky podepsat  a uvést věk a adresu!!!

Těšíme se na vaše výrobky.

____________________________________________