Místní knihovna Hostou?
Naposledy aktualizováno: 9.2.2012

Vítejte

na stránkách obecní knihovny  

Hostou?

Naše knihovna je cílem podpory St?edo?eského kraje poskytované p?íjemci formou regionálních funkcí.

_________________________________ 

POZOR POZOR POZOR
KNIHOVNA P?ECH?Z? OD 1. B?EZNA NA NOV? INTERNETOV? STR?NKY

WWW.HOSTOUN.KNIHOVNA.CZ

 _____________________________________________________

 

V sobotu 11. února 2012 prob?hne v kulturním dom? v Hostouni tradi?ní D?TSK? BAZAR!!!!

Více info v sekci AKCE.

________________________________

Z DŮVODU PO??D?N? D?TSK?HO BAZARU BUDE V SOBOTU 11. 2. 2012 KNIHOVNA UZAV?ENA.

D?kuji za pochopení.

________________________________

Zveme vás na výstavu NAMALUJ MI SK??TKA.

Více info v sekci AKCE.

_____________________________________ 

Otevírací doba knihovny

st?eda: 17.00-18.30 hod.

sobota: 9.00-10.00 hod.

________________________________

Od 1. 10. 2011 je vyhlášen 5. ro?ník d?tské výtvarné sout?že O NEJKR?SN?JŠ? OB?LKU KNIHY!!!

Více info v sekci AKCE!!!

___________________________________________

V KNIHOVN? M?ME K PRODEJI NOV? HOSTOU?SK? ZPRAVODAJ, P?IJ?TE SI PRO NOV? INFORMACE Z HOSTOUN?!!!

___________________________________________

V knihovn? máte možnost vyv?sit na nást?nku svůj inzerát typu Prodám, Sháním, Daruji!!!

__________________________________________

 Otevírací doba:

           ST?EDA 17.00 hod. - 18.30 hod.

SOBOTA 9.00 hod. - 10.00 hod.    

                           T?ší se na vás

                                            knihovnice Karolína Svatošová